Udstilling

Vi har i bestyrelsen for fjerkræklubben taget det tunge valg at aflyse årets udstilling. Der har i en årrække været et støt faldende antal dyr og også et faldende antal besøgende, alt imens udstillingen har gået sin vante gang uden ændringer. I år har der været et ekstra stort fald i antallet af tilmeldte dyr og trods opfordringer har det ikke været muligt at få flere til at komme. Vi mener ikke i bestyrelsen at det er rimeligt at bruge mange kræfter og penge på en så lille udstilling.

Vi vil hellere bruge kræfterne på at lave noget som kan ændre udviklingen markant og få en stor og flot udstilling med Bjerringbro Fjerkræklub. Vi vil opfordre til at folk møder op på generalforsamling i februar og deltager i en konstruktiv debat for at finde frem til en god måde at holde en udstilling på, der kan tiltrække dyr og mennesker.

Vi har i bestyrelsen flere ideer til overvejelse og vil gerne modtage flere som kan diskuteres på generalforsamlingen. Nogle af disse kan kombineres

 - Afholde udstilling sammen med en specialklub, det giver flere dyr og flere besøgende

- Afholde udstilling i januar, hvor der ikke er så mange andre klubber i lokalområdet og dermed tiltrække udstillere fra andre klubber og flere besøgende da der ikke er så meget (jule)aktivitet på det tidspunkt
- Afholde udstilling sammen med kanin/marsvin forening, flere dyr og flere besøgende.

Der er en stor og stigende interesse for at holde høns, så der er mange mulige medlemmer rundt omkring, men desværre ikke mange nye medlemmer. Det vil vi gerne lave om på. Vi har nogle ideer til hvordan vi skaffer flere medlemmer men også her vil vi gerne modtage konstruktive input.

Bjerringbro og Omegns Fjerkræklub