Udstilling

Vi har i bestyrelsen flere ideer til overvejelse og vil gerne modtage flere som kan diskuteres på generalforsamlingen. Nogle af disse kan kombineres

 - Afholde udstilling sammen med en specialklub, det giver flere dyr og flere besøgende

- Afholde udstilling i januar, hvor der ikke er så mange andre klubber i lokalområdet og dermed tiltrække udstillere fra andre klubber og flere besøgende da der ikke er så meget (jule)aktivitet på det tidspunkt
- Afholde udstilling sammen med kanin/marsvin forening, flere dyr og flere besøgende.

Der er en stor og stigende interesse for at holde høns, så der er mange mulige medlemmer rundt omkring, men desværre ikke mange nye medlemmer. Det vil vi gerne lave om på. Vi har nogle ideer til hvordan vi skaffer flere medlemmer men også her vil vi gerne modtage konstruktive input.

Bjerringbro og Omegns Fjerkræklub